DIG

A MEGÚJULT SZAKKÉPZÉS

A szakképzési rendszer jelentősen átalakul, racionálisabb, rugalmasabb lesz. Alapvető változást jelent, hogy a választható szakmák száma 2020. szeptember 1-jétől csökkent, 175 szakma közül választhatnak a diákok. Az új szakképzési rendszerben a szakmák megszerzése iskolai rendszerű képzésben valósul meg: az ötéves technikumban érettségi és technikusi szintű szakképzettség szerezhető, a hároméves szakképző iskolában a tanuló a képzés végén szakképzettséget szerez. 2020 szeptemberétől a szakgimnáziumokból öt éves technikumok lesznek, a szakmákra specializálódott szakközépiskolák pedig szakképző iskolák, amelyekben a képzési idő továbbra is három év. A technikumban az első két évben, a szakképző iskolában az első egy évben a széles alapozású ágazati ismereteket sajátítják el a tanulók, majd ágazati alapvizsgát tesznek. A 9. évfolyam végén, illetve a technikumban a 10. évfolyam végén ágazaton belül szakmát választanak és lehetőség szerint duális képzésben folytatják tanulmányaikat. Iskolai rendszerben két szakma elsajátítása ingyenes. Felnőttek esetében a képzési idő lerövidül. Bővebben.

Kreta

A TECHNIKUM ELŐNYEI

A tanuló először ágazatot választ, amivel a technikumban két évig ismerkedik. 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás. A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A képzés során matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választania, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé. Az öt év elvégzése után a tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, és még a nyelvvizsga megszerzésére is lehetősége van. A technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek a felsőoktatási felvételin a szakirányú továbbtanulás esetén. A műszaki területeken a technikusképzést a mérnökképzés „előszobájának” nevezzük. A megszerezhető technikus szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít. Azok, akik a technikum és egy felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott szakmai program szerint végzik el a technikumot, a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést használhatják. A technikumok 9-10. évfolyamán minden tanuló havi 8 ezer forint ösztöndíjat kap, amelynek összege a 2020/2021-es tanévben 8500 forint. A 11. évfolyamtól a gyakorlati ismereteket a tanulók lehetőség szerint duális szakmai oktatásban, cégek közreműködésével, valós munkakörnyezetben sajátíthatják el. A duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a tanuló munkabérre jogosult. A duális képzésben résztvevők legalább a minimálbér 60 százalékára számíthatnak, ami az utolsó évben akár 100 százalékra is emelkedhet. Azok, akik valamilyen okból duális képzésben nem vesznek részt, tanulmányi eredménytől függően akár havi 10 ezer és 50 ezer forint közötti összegű ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj egy része pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre, melyre akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi a képzést és szakmát szerez. Ennek mértéke 150 ezer forinttól 300 ezer forintig terjedhet, a szakmai vizsga eredményétől függően. Bővebben.

Kreta

Kreta

Automatikai technikus

Kreta

Elektronikai technikus

Kreta
Mivel is foglalkozik?
A gyártó és a kiszolgáló ágazatok elektronikai és elektrotechnikai szakembere. Elektromos, elektronikus berendezések, műszerek tervezésével, gyártásával, összeszerelésével, üzemeltetésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos műszaki feladatokat végez.
Jó választás ez a szakma?
Ha szereted a műszaki dolgokat, érdekel a szín-, fény-, hangeffektek világa, ha szereted a fizikát és az informatikát, ha jó logikai és problémamegoldó képességed, szemmértéked, tér- és színlátásod, kézügyességed van.
Hol tudsz a szakmával elhelyezkedni?
Elektronikai és műszeripari termelő vállalatoknál, valamint gépipari és energiaipari ágazatokhoz tartozó vállalatoknál.

Gépgyártástechnológiai technikus

Kreta
Kiknek ajánlott ez a képzés?
Azoknak, akik precízek, jól tudnak kommunikálni, másokkal együtt dolgozni, ügyesek a szervezésben, irányításban, szeretnek gépekkel, szerszámokkal dolgozni és új dolgokat alkotni. Fontos, hogy jól menjenek a reáltárgyak, – fizika, természettudomány, technika és tervezés – hogy meg tudd érteni a munkával járó számítások és gépek használatát.
Milyen tantárgyakat fogsz tanulni, ha ezt a képzést választod?
Gépészeti alapismeretek, gyártás-előkészítés, forgácsoló megmunkálások, CNC-programozás alapjai, CNC-gépkezelés, műszaki rajz, anyagismeret és gyártástechnológia, automatizálás.
Mit csinálnak munkájuk során a gépgyártástechnológiai technikusok?
Igen sokrétű a munkájuk, hiszen az alkatrészek technológiai tervezése és gyártása mellett részt vesznek a gépek, mechanikus berendezések működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában is. A gépgyártástechnológiai technikusok irányítják a tervezett gyártási folyamatokat. CNC vezérlésű gépet is tudnak kezelni, felszerszámozni és azzal alkatrészt gyártani. Emellett írni és tesztelni is tudnak egyszerűbb alkatrészek gyártására alkalmas CNC programot. Izgalmas része a munkájuknak, hogy az utóbbi években már robotokat is üzemeltetnek és felügyelik azok működését.
Mennyire lehet könnyen elhelyezkedni ezzel a végzettséggel?
Az elmúlt években egyre keresettebbek a gépgyártástechnológiai technikusok, így elmondható, hogy ezzel a végzettséggel könnyen el lehet helyezkedni a munkaerő-piacon.
Hol lehet dolgozni ezzel a végzettséggel?
A gépgyártás számtalan iparágban szükséges, így sok területen nélkülözhetetlennek számít a gépgyártástechnológiai technikusok munkája. Ezzel a végzettséggel el lehet helyezkedni akár az élelmiszeriparban vagy a mezőgazdaságban is. Érdemes nyitottnak lenni az egyes iparágak gépeinek megismerésére, hiszen ezáltal sok kapu nyílhat meg a gépgyártástechnológiai technikusok előtt.

Gépjármű-mechatronikai technikus

Kreta
Mivel is foglalkozik?
A gyártósorról lekerülő új autó műszaki átvételénél végez feladatokat. Munkája során a minőséget műszeres vizsgálatokkal ellenőrzi, kiszűri és megjavíttatja az előforduló hibákat, előkészíti a gépjárművet az értékesítésre. Az autószerelő és az autóelektronikai műszerész tartalmilag beépült a képzésbe. Gépészeti alapismeretek, gyártás-előkészítés, forgácsoló megmunkálások, CNC-programozás alapjai, CNC-gépkezelés, műszaki rajz, anyagismeret és gyártástechnológia, automatizálás.
Jó választás ez a szakma
Ha érdekelnek a műszaki dolgok, alapos a számítógépes és az elektronikai tudásod, szereted a fizikát, matematikát, informatikát, ha jó szemmértéked, tér- és színlátásod, kézügyességed, logikus gondolkodásod van.
Hol lehet dolgozni ezzel a végzettséggel?
Autógyárakban, autógyári beszállítóknál, szervízekben, szállítmányozó cégek javító műhelyeiben, saját vállalkozásban.

Mechatronikai technikus

Kreta
Mivel is foglalkozik?
A mesterséges intelligenciával ellátott berendezések üzembe helyezését, szerelését, ellenőrzését, magas automatizáltságú termelő berendezések hibameghatározását és hibajavítását végzi. Automatikus vezérlésű, alkatrészgyártó és összeszerelő célgépek és gépsorok zavartalan üzemvitelét biztosítja.
Jó választás ez a szakma?
Ha szereted a műszaki dolgokat, a fizikát, matematikát és logikus gondolkodásod van. A gépészet, az elektronika és az informatika ötvöződik a mechatronikában.
Hol tudsz a szakmával elhelyezkedni?
Robotikával foglalkozó cégeknél, autógyárakban, gyártással foglalkozó cégeknél, ipari vállalatoknál.

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Kreta
Kiknek ajánlott ez a képzés?
Jó választás ez a szakma, ha szereted a matematikát, informatikát, programozást, idegen nyelveket, logikai feladatokat. Ajánlott azoknak, akiket érdekel az informatikai szoftverek világának fejlesztése, tökéletesítése.
Milyen tantárgyakat fogsz tanulni, ha ezt a képzést választod?
Asztali és mobil alkalmazások fejlesztése és tesztelése, szoftvertesztelés, webprogramozás, szakmai angol.
Mit csinálnak munkájuk során a szotverfejlesztő és -tesztelők?
Webes- és asztali alkalmazást (szoftvert) tervez, fejleszt, tesztel és dokumentál. Az adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva képes a csoportmunkát támogató fejlesztői eszközök hatékony használatára.
Mennyire lehet könnyen elhelyezkedni ezzel a végzettséggel?
A szoftverfejlesztés- és tesztelés egy gyorsan fejlődő, piacképes szakterület. A technikusi okleveleddel könnyedén el tudsz majd helyezkedni.
Hol lehet dolgozni ezzel a végzettséggel?
Szinte bárhol, mert minden területen szükség van informatikai támogatásra: a kis cégektől kezdve a több ezer fős multinacionális vállalatokig.

Sportedző - sportszervező

Kreta

Vegyész technikus

Kreta